Ontdek meer van Natuurpoort Nederheide

Zondag 20 januari Watervogelwandeling

Wintervogelwandeling

Het is weer zover Zondag 20 januari is er weer een wintervogelwandeling

georganiseerd vanuit Het IVN.

De Bakelse plassen zijn ontstaan na zand-en grindwinning. Momenteel wordt het gebied rondom de plassen heringericht. De oevers aan de kant van de Nederheide zijn ‘ingezaaid’ met struikheide. Inmiddels groeien er allerlei andere planten zoals de Grondster en Wolfsklauw, Kleinviltkruid, Pitrus en de Kleine zonnedauw dit zijn planten die in een vochtig milieu vanzelf komen, zoals ook lisdodde en riet. De waterplanten zijn ideale uitsluipplaatsen voor de libellen die bij deze plassen voorkomen. In samenwerking met het IVN Bakel Milheeze De Rips is er een oeverzwaluwenwand gerealiseerd. Zo ook een vogelkijkwand. Vanachter deze wand kunnen de watervogels op de plassen rustig bekeken worden zonder deze te verstoren. Bijvoorbeeld verschillende soorten ganzen, eenden en zwanen en andere watervogels.

Tijdens deze excursie kan over al deze onderwerpen uitleg gegeven worden.

Bij de excursies van het IVN hoeft u geen lid te zijn van het IVN. Deelname is gratis maar wel op eigen risico.

Een verrekijker en goed schoeisel wordt aanbevolen.

De wandeling start om 10:00 uur vanuit Nederheide.

U bent van harte welkom om mee aan te sluiten voor de wandeling en vervolgens een lekkere kop koffie te komen drinken.